Geen producten (0)

Voorwaarden

WOLFSBLUT gezondheidsvoeding WOLFSBLUT gezondheidsvoeding 

WOLFSBLUT gezondheidsvoeding   WOLFSBLUT gezondheidsvoeding 

 

 

www.pet-food.nl

Algemene Voorwaarden voor Nederland en België van:

pet-food.nl

3295xx s gravendeel
nederland
Tel.nr: +31 (0)78  673 60 87 (0681181523)
Fax: +31 (0)78  673 60 87
Contact: https://www.pet-food.nl/contact/

 pet-food is ingeschreven bij de kamer van koophandel
Het bijbehorende (NL) BTW-nummer is: NL 132727717 b02
pet-food  wordt vertegenwoordigd door m steveninck (director),.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. “klant”: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met pet-food  voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door pet-food.nl. Alle uitingen van pet-food op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij pet-food is aangekomen.
3.3. De overeenkomst met pet-food  komt tot stand op het moment dat pet-food het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat pet-food.nl een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.
3.4. De overeenkomst wordt door pet-food opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.
3.5. pet-food kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd. pet-food levert  aan particulieren en winkeliers kennels
3.7.  pet-food behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. U kunt geen voeders retourneren.